brunnsparken.hsbbrfwebb.se|styrelsenbrunnsparken@gmail.com

Ansvar i trädgård och tomt

2023-07-26

Du som bor på markplan i terrasshusen eller i radhus och har trädgård får ett extra ansvar – nämligen att sköta din trädgård/del av tomt. Skulle du vilja göra en större förändring i din trädgård så måste du skriftligen be styrelsen om tillstånd, eftersom det är föreningen som äger marken.  I vissa fall kan du dessutom behöva söka och få bevilja bygglov för förändringen hos Helsingborgs stad – och då behöver du oftast även inhämta tillstånd/godkännande från dina närmaste grannar. Börja därför alltid med att tala med dina närmaste grannar innan du planerar ditt arbete.

Tänk särskilt på

Inga förändringar som till exempel nybyggnation, rivning av existerande, flyttning, höjning eller sänkning av delar som finns på tomten får göras innan ni har fått skriftligt tillstånd av styrelsen. Det gäller till exempel saker som staket, grind, trädäck, skärmtak, uterum, plattor (lägga eller ta bort), häckar och träd (plantera eller ta bort).

Inför ditt projekt behöver du kontakta styrelsen minst fyra veckor innan tänkt start, för att få ett godkännande. Detta eftersom styrelsen har det fulla ansvaret över föreningens mark. Marken är inte upplåten med bostadsrätt utan ägs av föreningen. Tänk också på att en bygglovsansökan kan ta långt mycket längre tid än fyra veckor att få igenom.

När du vill fixa trädäck

 • Lämna in en ritning/skiss på hur din trädgård ser ut idag tillsamman med en ritning/skiss på hur du skulle vilja förändra till styrelsen. Detta måste ske senast fyra veckor innan du sätter igång med ditt arbete.
 • Du får inte fästa trädäcket på ett sådant sätt att det försvårar framtida underhåll av fasaden och staket mellan tomterna.
 • Plankor ska därför läggas längs med väggen och de inre brädorna bör hållas “lösa” så att det enkelt går att komma åt fasaden/grunden för underhåll och tex skadedjursbekämpning.
 • En råttsäkring ska kunna göras under panelen och i anslutning till altandörren.
 • Gräv inte ut under trädäcket, utan gör en ganska låg uppbyggnad och behåll jorden under med markduk/täckväv. Detta för att enklare kunna återställa i framtiden.
 • För framsidan av bostaden gäller ytterst restriktiva byggen – och helst inga.

När du vill fixa uterum

Om du som bostadsrättsinnehavare vill bygga tak över din uteplats eller bygga ett helt uterum behöver du:

 • Stämma av med dina grannar vad du planerar att göra, samt inhämta deras skriftliga godkännande (med datum och underskrifter).
 • Ansök om tillstånd för förändringen hos styrelsen minst fyra veckor i förväg. Till ansökan bifogar du ritning på tillbyggnaden. Det behöver också framgå vilken typ av golv som du tänker lägga.
 • Du får inte gjuta under ditt uterum, eftersom det måste vara möjligt att komma åt för underhåll och grävarbeten (för tex rör och ledningar).
 • Ska uterummet vara inglasat kan utökat brandskydd mellan lägenheterna krävas.
 • Bygge av uterum kräver bygglov. Om styrelsen beviljar din ansökan måste du även söka bygglov hos Helsingborgs stad och invänta beskedet.

Ansvarsfrågan

Föreningen vill att det ska vara så lätt som möjligt att göra rätt. Är du osäker på något inför planering och ansökan kan du alltid rådgöra med föreningens förvaltare.

Samtidigt, om du utan styrelsen godkännande gör förändringar likt dem ovan, så kan du dels behöva återställa tomten och i vissa fall även bli ersättningsskyldig till föreningen för eventuella skador.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
By |2023-07-26T17:03:29+01:00juli 26th, 2023|Nyheter|0 Comments

About the Author:

Print Friendly, PDF & Email

Leave A Comment