Skötsel av fläkt

Nedan finns en enkel manual för skötsel av våra nya fläktar

SKÖTSEL FLÄKT UTGÅVA 2

Medlemserbjudande

Som medlem i HSB får du tillgång till en mängd erbjudande och rabatter.

Ta del av medlemserbjudande

Grovsopor och målarboden

Grovsoprummet är stängt sedan 30/9 2018.  Istället kommer containers att ersätta grovsopor ett antal gånger per år. Avfallet i containern kommer att tas om hand och sorteras upp på återvinningsstationen. Miljöhänsyn försämras alltså inte på grund av att vi använder containers. Kan du absolut inte vänta på en container är lösningen enkel. Du åker till en återvinningsstation eller återbruket. Mer info om dessa finns här på hemsidan, i boendehandboken och på NSR:s hemsida.

Målarboden är öppen måndagar och onsdagar kl 17-18 under juni-augusti. Under september-maj öppet bara på onsdagar kl 17-18.

Om det börjar “pipa” i klädkammaren – fuktvarning och övervakning av värmesystemet

I varje radhus finns den så kallade “gropen” (vanligtvis inne i klädkammaren på bottenplan) här finns kopplingar till värmesystemet och en fuktövervakare som larmar med signal om det börjar läcka i kopplingen. Men – övervakaren börjar också pipa när batteriet i den börjar ta slut. Så om allt ser torrt och normalt ut bakom luckan så behöver du byta istället byta batteri i den. Det är samma typ som i de flesta brandvarnare.Här har du en enkel handledning med bilder för byte av batteriet.

Dags att renovera?

Enligt bostadsrättslagen och föreningens stadgar får du, på egen bekostnad, göra en hel del förändringar i din bostadsrätt. Alla åtgärder som genomförs ska vara fackmässigt utförda.

Trots din rätt att göra många ändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd är ett gott råd att alltid rådfråga föreningens förvaltare. Förvaltaren besitter kunskap om föreningens hus och kan ge dig goda råd innan arbetet startar. För förändringar på tomten krävs styrelsens tillstånd.  Läs mer.

Bra att veta om bostadsrätt

Boendeformen som bostadsrätten representerar, innebär att du som bostadsrättshavare har goda möjligheter att påverka ditt boende. Du kan aktivt påverka vår bostadssituation genom att vid årsstämmorna delta i val av styrelse, framlägga förslag om förbättring av den yttre och inre miljön, trivselfrågor med mera. Du kan också själv engagera sig i styrelsearbetet.

Boendeformen innebär inte bara inflytande och medbestämmande utan även eget ansvar. Det är viktigt med ett bra förhållande till grannarna, det är viktigt att hålla nere underhållskostnaderna genom att vara aktsam om sitt hus och det är viktigt för boendekostnaderna att hålla nere förbrukningen av el, vatten och värme. Ingen annan än vi medlemmar betalar.

Det är väsentligt att alla medlemmar i föreningen tar sin del i ansvaret i att det är vi och bara vi som gemensamt äger våra bostäder, inte HSB. Det innebär också att det bara är vi som betalar vad det kostar att bo i våra hus. En hörnsten i detta är att du som medlem i Brf Brunnsparken förväntas hålla dig informerad om föreningens stadgar, ansvarsfördelningen i underhållet av bostadsrätten samt föreningens regler för ordning och trivsel. Allt för att vi alla tillsammans medverkar till en god och trivsam ordning i vår bostadsrättsförening!

Det finns också en bra generell information om att bli med bostadsrätt hos HSB. Vill du veta mer, gå in på HSB Nordvästra Skånes hemsida “Bra att veta om bostadsrätt”.