brunnsparken.hsbbrfwebb.se|styrelsenbrunnsparken@gmail.com
Felanmälan2018-09-30T09:53:45+01:00

Felanmälan

Fel ska anmälas till HSB felanmälan. Det är också via HSB felanmälan som du kan beställa hjälp av föreningens snickare.

Klicka här för att komma till formulär för HSB felanmälan. Felanmälan kan också lämnas per telefon: 042-199590. Du kontaktas därefter av en entreprenör för att boka in en tid när felet kan åtgärdas.

Jour

När du behöver akut hjälp kvällar och helger. Via HSB:s servicenummer 042-19 95 90 kommer Security Assistance att utföra brådskande jouråtgärder i föreningen.

Jouren är verksam följande tider:
Måndag-fredag, 16:00-07:00
Lördag-söndag och helgdag, hela dygnet

Ansvaret för att fel åtgärdas följer föreningens stadgar och bostadsrättslagen. Det innebär att vissa fel är bostadsrättshavarens ansvar. Du får besked från felanmälan om det är du som kan bli betalningsansvarig för att åtgärda felet.

Exempel på akuta problem då du kan ringa jouren:

  • Översvämning/vattenläcka.
  • Risk för olycksfall för människor eller skada på fastighet*
  • Annan svår situation som kräver omedelbar åtgärd.
  • Allvarligt störningsärende.
  • Jouren kan ordna kontakt så att huvudsäkringar kan bytas.

*) t.ex. på grund av snö, is eller föremål som hotar att falla ned från fastigheten.

Exempel på problem som inte är jourärende:

  • Enstaka fel i lägenheten.
  • Droppande kran
  • Rensning av vattenlås i kök, tvättställ eller brunn.
  • Byte av säkring i proppskåp eller kontroll av jordfelsbrytare.

Vid brand, allvarlig olycka eller sjukdomsfall, larma alltid 112.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email