Föreningens ordningsregler finns som komplement till stadgarna och rör mycket av vårt dagliga ansvar och vår gemenskap. Ordningsreglerna finns för att tydliggöra såväl ansvar och trivsel, som service och tips.

Ordningsreglerna finns även i tryckt from i vår Boendehandbok. Har du inte redan en sådan kan du hämta den hos förvaltaren på områdeskontorets öppettider.

Andrahandsuthyrning

Funderar du på att hyra ut i andra hand så kontaktar du vår administrativa förvaltare för vidare hantering. Se ”Viktiga kontaktuppgifter” i denna handbok. Det är slutligen styrelsen som ska godkänna eventuell andrahandsuthyrning. Vid beviljande tas en avgift ut av bostadsrättsinnehavaren. Föreningen tillåter vanligtvis inte korttidsuthyrning (likt tjänster som exempelvis Airbnb) och även i dessa fall måste tillstånd erhållas av styrelsen.

Arbetsdagar

Arbetsdagar har vi för att med gemensamma krafter göra vid och göra snyggt i vårt område, vanligtvis har vi en arbetsdag på våren och en på hösten. Än håller föreningens motto som hängt med sedan start, ”Vi vårdar våra värden”. Förutom att ta hand om området så är arbetsdagen ett bra tillfälle att lära känna dina grannar. Under en arbetsdag hjälps vi åt med arbete inom trädgård, städ, snickeri, måleri och givetvis kök och fest. Info och inbjudan skickas ut av styrelsen inför varje arbetsdag.

Avfallshantering och sortering

Avfallspåsar: Påsar för organiskt avfall kan du hämta i soprummen. Skulle de råka ha tagit slut i ett soprum kan du alltså kika i ett annat om du själv har helt slut.

Källsorteringen: Ska respekteras! Dels med omtanke om miljön men också för föreningens kostnader. Slarv eller lathet kostar dig pengar av månadsavgiften som kan användas till bättre saker. Sopor ska placeras i kärlen, ej på golvet. Följ skyltningen i soprummen och sköt sorteringen, det gynnar allt och alla från första stund. Är du osäker på sortering av en specifik sak? Kolla NSR:s sorteringsguide på nsr.se.

Grovsopor: Får inte lämnas i soprummen. Grovsoprummet är stängt sedan 30/9 2018.  Istället kommer containers att ersätta grovsopor ett antal gånger per år. Avfallet i containern kommer att tas om hand och sorteras upp på återvinningsstationen. Miljöhänsyn försämras alltså inte på grund av att vi använder containers. Kan du absolut inte vänta på en container är lösningen enkel. Du åker till en återvinningsstation eller återbruket. Vid större mängder grovsopor har du själv ansvaret att transportera dem till stadens återvinningscentral, läs mer på nsr.se.

Trädgårdsavfall: Vi har särskilda tunnor för trädgårdsavfall vid A- och C-parkeringarna. Du använder din ”hushållsnyckel/ bomnyckel” för att komma in.

Återvinningscentral: Vid större mängder grovsopor kan du inte nyttja grovsoprummet. Du har själv ansvaret att transportera dem till stadens återvinningscentral. Läs mer om återvinningscentralen på nsr.se.

Miljöbodar för farligt avfall: Farligt avfall från privathushåll kan lämnas på återvinningscentralen eller på några av stadens fyra miljöbodar; Preem på Ängelholmsvägen, Gulf på Landskronavägen i Rydebäck, Shell på Rusthållsgatan och Preem på Gustav Adolfsgatan. Uppgifterna är hämtade juni 2017, kontrollera gärna på nsr.se för aktuella adresser.

Soppåsen: Får inte ställas utanför dörren, varken i trapphus eller i markläge. Det är inte sanitärt och drar också till sig skadedjur.

Bilvårdsplats

Det finns en bilvårdsplats på varje parkeringsområde. Där har du tillgång till vatten (via ”hushållsnyckel/bomnyckel”) och eluttag. Städa tvättplatsen efter användning. Sortera eventuellt avfall och förpackningar i soprummen. Biltvätt får inte förekomma på några andra platser än dessa inom föreningens område.

Brandskydd och brandvarnare

Föreningens har som riktlinje att brandskyddet alltid ska vara i enlighet med Räddningstjänstens och Myndigheten för samhällsberedskaps rekommendationer.

Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för brandskyddet i lägenheten. Lagen om skydd mot olyckor säger att det är du som privatperson som har ansvar att skydda ditt hem, dig själv och din egendom mot olyckor. Därför är det viktigt att du har brandskyddsutrustning hemma. Rekommendationen är att alla hushåll har brandvarnare, 6 kilos pulversläckare och brandfilt, mått 120×180 (uppgift msb.se 2017). Det åligger dig som bostadsrättsinnehavaren att kontrollera hushållets brandvarnare. Brandfarliga ämnen som t.ex. tändvätska, lacknafta, hårspray etc. får inte förvaras på vinden.

Föreningen ansvarar för gemensamma utrymmena, såsom festlokal, övernattningslägenhet och sporthall. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fastighetens brandskydd och för samordning av brandskyddsverksamheten. Styrelsen beslutar även om brandskyddsinspektion för att säkerställa brandskyddet i fastigheterna.

Djur

Rastning: Naturligtvis plockar du upp efter ditt husdjur och lämnar i behållare i områdets ytterkanter. Vi ber dig också (även om du plockar upp) att inte låta djuren uträtta behoven nära lekplatserna eller gräsytor där barn ofta uppehåller sig.

Matning: Mata inte vilda djur genom att lägga ut eller hänga upp mat. Detta drar till sig skadedjur som råttor och möss.

Djurhållning: Ingen form av djurhushållning, såsom t.ex. höns är tillåten.

Lösgående: Håll din hund kopplad. Tänk också på att inte alla uppskattar besök av frigående katter i rabatter, uteplatser och sandlådor.

Hund och kattägare förväntas följa Helsingborgs stads ordningsföreskrifter gällande husdjur. Staden har också tips på till exempel hundhägn och hundbad,

Festlokalen

I kvartersgården hittar du festlokalen. Festlokalen är på 150 kvm och får rymma max 40 personer. I anslutning finns ett välutrustat kök samt porslin. Som boende i Brf Brunnsparken kan du hyra lokalen till en kostnad av 1000 kr/tillfälle. Vid mån av plats kan du duka upp redan dagen innan du har bokat lokalen. Efter klockan 23:00 får inga störningar förekomma. Den som bokar är ansvarig för aktiviteten och ska personligen närvara vid denna.

Lokalen skall återlämna i städat skick, om inte så tillkommer en kostnad för städning med 2000 kr. Lokalen är tillgänglig från kl 12.00 till kl 10.00 dagen därpå, inkluderat tid för städning. Vid försening av återlämnande av nycklar debiteras en ny hyra.

Vid förlust av nyckel debiteras tillverkning av nya nycklar samt cylinder, 2500 kr. På sikt kommer tillträde med nyckel att ersättas med tillträde via tagg. Vid förlust av tagg debiteras en kostnad på 100 kr.

Föreningen hyr bara undantagsvis ut festlokalen till utomstående – och då i fall som föreningsmöte eller stämma. Inte för privata fester eller sammankomster. Kostnad är 3 000 kr/tillfälle. Föreningen förbehåller sig rätten att neka uthyrning oavsett syfte.

Flaggning

Flaggstången gör sig bäst med flagga i topp! Fira familjens bemärkelsedagar med flaggning som du kan beställa på områdeskontoret.

Fordon inne på området

Av- och pålastning: Behöver du köra in i området för att hämta eller lämna last så får du stå parkerad max 10 minuter. Förutom detta är det förbjudet parkera bil eller släp utanför bostaden eller i gångarna. Tänk bland annat på framkomligheten för utryckningsfordon. Iaktta mycket låg hastighet och stor försiktighet om du behöver köra inne på gångarna. Undantag ges givetvis för flytt.

Bommar: Bom kan vid särskilda behov öppnas med bomnyckel för att köra in på området, t.ex. vid flytt. OBS! Parkera aldrig framför en bom och helst inte heller på gångvägarna. Om du måste stanna på en gångväg inne på området får du inte lämna fordonet utan uppsikt. Detta för att utryckningsfordon alltid måste beredas plats och ha möjlighet att komma fram.

Mopedåkning: är inte tillåtet inne på området.

Fuktvarning och övervakning av värmesystemet – “när det piper i klädkammaren”

I varje radhus finns den så kallade “gropen” (vanligtvis inne i klädkammaren på bottenplan) här finns kopplingar till värmesystemet och en fuktövervakare som larmar med signal om det börjar läcka i kopplingen. Men – övervakaren börjar också pipa när batteriet i den börjar ta slut. Så om allt ser torrt och normalt ut bakom luckan så behöver du byta istället byta batteri i den. Det är samma typ som i de flesta brandvarnare.Här har du en enkel handledning med bilder för byte av batteriet.

Fyrverkerier

Föreningen tillåter inte raketuppskjutning/fyrverkerier inne på området/tomten. Detta av såväl säkerhetsskäl som trivsel och respekt för dina grannar. Vill du skjuta raketer, så rekommenderas fotbollsplanen längs med Brunnsallén. Med samlade krafter blir det magiskt på nyåret!

Förvaring

Trapphus: Du får inte förvara cyklar, barnvagnar eller något annat här. Trapphusen är utrymningsvägar och ska vara fria från alla hinder som kan vara en risk vid brand.

Garage: Är till för ditt fordon och är inget förråd. Räddningstjänsten Skåne Nordväst rekommenderar att det i garage inte bör förvaras annat än vad som normalt kan anses tillhöra fordonet, exempelvis en uppsättning däck. Samt att det för varje plats bör förvars högst 5 liter brandfarlig vätska, utanför bilen och då med varsamhet. Detta är i vår förening regel och ska respekteras. Styrelsen säkerställer att detta följs bland annat genom brandskyddsinspektioner. Parkering av bilen framför garage är ej tillåtet.

Tomt: Din tomt är inte en uppställningsplats för t.ex. släp, större maskiner eller annat skrymmande.

Soppåsen: Får inte ställas utanför dörren, varken i trapphus eller i markläge. Det är inte sanitärt och drar också till sig skadedjur.

Grillning

I radhus: Du kan grilla med kol, gas eller el. I en fristående grill. Du får inte mura en, eller uppföra någon annan fast installation utan styrelsens tillstånd (tomterna är föreningens mark). Gasol ska förvaras enligt räddningstjänstens rekommendationer.

I terrasshus: Bor du i terrasshusen/höghusen så är reglerna hårdare. Eftersom du har grannarna närmare dig, framförallt ovanför dig, sugs rök och os mycket lätt in i dina grannars lägenheter. Föreningen tillåter därför inte grillning med kol och gasol.
I terrasshusen gäller därför elgrill om du ska grilla.

Golvbrunnar

Du har ett ansvar att rensa golvbrunnarna med jämna mellanrum. Annars riskerar du täppta avlopp och översvämning.

Kollektivtrafik

Buss Linje 2 avgår så tätt som var tionde minut under högtrafik och sällan mer glest än varje halvtimme. Två hållplatser kantar föreningen, Helsingborg Brunnsparksskolan och Helsingborg Wallisgatan. Turen till Knutpunkten tar cirka 15 minuter. Ett månadskort för zon Helsingborg kostar 500 kronor (juni 2017).

Buss Linje 84 är för dig som är inbiten HIF:are. 84:an är en speciallinje som kör till Olympia vid HIF:s hemmamatcher.

Ramlösa station: Här stannar såväl flertalet regionbussar som Pågatåg och Öresundståg. Det tar cirka 20-25 minuter att gå dit, men buss linje 2 stannar där också cirka 2-3 minuter efter att du stigit på hemmavid.

Se skanetrafiken.se för komplett information om linjer, avgångar och biljettpriser för både bussar och tåg.

Kursverksamhet

Kvällskurser erbjuds vanligen terminsvis inom snickeri, yoga, vävning, cirkelträning och målning. Info och anmälningstalong till kurserna skickas ut inför varje termin. Kontakta styrelsens verksamhetsutskott om du är intresserad av att starta upp en kurs.
E-post kurserbrunnsparken@gmail.com.

Lekplatser

Vi har tolv lekplatser inom området och har dessutom tillgång till fotbollsplanen, som sköts av Helsingborgs stad.

Målning

Föreningen har en målarbod där du kostnadsfritt hämtar färg i vår gula och vita nyanser som ska användas vid målning exteriört. I målarboden kan du även låna penslar, ställningar, tapetbord och verktyg för att sköta underhållet. Ju mer vi sköter själva desto bättre kan kostnaderna hållas nere och därmed vår månadsavgift. Öppet måndagar och onsdagar klockan 17-18. Under september – maj endast onsdagar.

Nycklar

Nyckelhantering och byte av felande elektroniska nyckelbrickor/taggar sköts på områdeskontoret under öppettiderna av vår administrativa förvaltare. Se ”Viktiga kontaktuppgifter” i denna handbok.

Har du tappat dina nycklar eller av annan anledning behöver göra ett cylinderbyte kommer föreningen att debitera 500 kronor per cylinder plus arbetskostnad. Ett byte beställer du via HSB felanmälan.

Ohyra

Råkar du ut för ohyra och skadedjur, ring till Anticimex och uppge att du bor i HSB Brf Brunnsparken och att föreningen har Länsförsäkringar som försäkringsbolag.

Parkering

Hyrd parkering/garage/carport: Parkering är endast tillåten på markerade och numrerade platser på A-, B- och C-parkeringarna. Det kan vara kö till dessa. Köplats till ordinarie P-plats handhas av HSB. Kontakta förvaltaren för köplats. HSB sköter även övrig hantering av dessa platser, t.ex. uppsägning.

Tillfälligt tillstånd för dig i kö: I väntan på ordinarie plats kan du få ett tillfälligt tillstånd för att parkera på Gästparkeringen. HSB skickar då meddelande till QPark om ett tillstånd i väntan på ordinarie plats. QPark sköter sedan all hantering av tillfälliga tillstånd, även uppsägning av dessa.

Besöksparkering: Till besöksparkeringarna erläggs avgift i parkeringsautomat (5 kronor/timme, 20 kronor/dygn). Max 24 timmar. Besöksparkeringen är just för besökande.

Parkeringsbevakning: QPark sköter parkeringsövervakningen i Brf Brunnsparken. Det gäller all parkering av fordon inom området. Se även ”Fordon inne på området”.

Sporthall

Vid kvartersgården ligger sporthallen som är på ca 180 kvm. Med 6,5 m i takhöjd lämpar sig lokalen för många slags aktiviteter som bordtennis, badminton och innebandy. Här finns två omklädningsrum med tillhörande bastu. Sporthallen är uthyrd vissa tider, främst av skolan, men framför allt på helgerna finns det gott om tid för boende att använda lokalen.

Som boende får du tillgång till sporthallen (på bokad tid) när du köper en nyckelbricka/tagg på områdeskontoret till en kostnad av 250 kr. Du bokar sedan tid med hjälp av din tagg på tavlan i sporthallen. Sporthallen får ej användas av barn under 16 år om inte målsman närvarar.

Stadsnätet

I din bostad finns fiber indraget och installerat, genom Stadsnätet. Det innebär att du har flera leverantörer och tjänster att välja mellan, för TV. Telefoni och IT-tjänster. Läs mer på Öresundskrafts hemsida om stadsnätet, http://gemigfiber.nu/serviceguide.

Störningar

I alla former av flerfamiljsboenden är det nödvändigt att visa hänsyn till varandra. Därför ska alltid alla former av störningar undvikas eller begränsas. Särskild hänsyn skall iakttas efter 22.00. Upplever du dig störd i ditt boende av någon eller något som beror på din grannar är det så klart det allra bästa att prata med dem direkt. Inte sällan har det både omedelbar effekt och dessutom i positiv anda. Att underrätta dina grannar i förväg är också en omtanke om du vet om att du kanske kommer att störa till exempelvis vid fest eller hantverksarbete. Skulle ni ändå inte vara överens så kontaktar du vår administrativa förvaltare för vidare hantering. Se ”Viktiga kontaktuppgifter” i denna handbok.

Trädgård/tomt

Du som bor i markplan i radhus eller terrasshusen har ett ansvar att sköta tomten. Du ska också söka styrelsens tillstånd innan du genomför förändringar på tomten.

En viktig del i skötseln är klippning av häckar, som ska klippas så att de inte hänger ut över gångvägarna och inte växer sig för höga. Bor du på en hörntomt ska du också tänka på att inte låta häcken skymma sikten i korsningarna för mycket. Detta eftersom gångarna trafikeras av små och stora fotgängare, cyklister och ibland även fordonstrafik. Goda riktmärken är cirka 140cm framtill och på eventuella hörn. För baksida inte högre än takfoten på förrådet. Riktmärket finns eftersom vi inte vill göra området och dess gångvägar för mörka och otrygga. Likaså tänker vi på de enskilda husens säkerhet, där tomter med hög växtlighet kan locka till sig inbrottstjuvar som också uppskattar “insynsskyddet”.

Tvättstugor

Vi har fem gemensamma tvättstugor: Hårlemans Allé 7, 9 och 15 samt två i Kvartersgården.

Bokning: Du bokar tvättid via bokningspanelen utanför tvättstugan (med din nyckelbricka/tagg) eller via hemsidan https://brunnsparken.hsbbrfwebb.se/boka.

Felanmälan: Skulle en maskin vara sönder, sätt en magnetskylt på aktuell maskin och kontakta HSB Felanmälan.

Mattvätt: Enbart i en tvättmaskin i Hårlemans Allé 9 är det tillåtet att tvätta mattor.

Städ: Städa maskiner och ytor efter användning. Sopkorgen i tvättstugan är enbart för ludd och damm. Förpackningar ska lämnas i soprummen.

Ventilations- och fläktsystem

Du har ansvar att regelbundet rengöra det filter som sitter i köksfläkten samt de två ventilationsfilter som finns ovanför köksfläkten och bakom luckan. Se till att rengöra de två fläktfilterna i ventilationssystemet minst två gånger per år. Du kan hämta nya utan kostnad på områdeskontoret. Men du vet väl att filterna går att återanvända? Genom att tvätta dem rena kan du återanvända dem 1-2 gånger till. Bra för miljön och för vår ekonomi! Filterna finns i tre storlekar, mät dem eller ha med dig ett gammalt om du är osäker på vilket du ska ha, när du behöver nya. Bristande rengöring av filter har flera negativa effekter såsom dålig lukt, försämrad ventilation och försämrad värmeåtervinning. Kontakta områdeskontoret om du är tveksam på hur du ska göra.

Värmesystemet

Se avsnittet “Fuktvarning och övervakning av värmesystemet” här ovanför.

Övernattningslägenhet

Vid Hårlemans Allé 7 har vi en övernattningslägenhet som kan vara praktiskt när tjocka släkten kommer på besök. I lägenheten finns fyra bäddar, ett kökspentry och toalett med dusch. Hyran är 300 kronor per dygn och kan bokas max 7 dygn per gång. Du hyr lägenheten från klockan 12 till 12 nästa dag. Sänglinne och handdukar samt städning efter vistelsen ansvar du för. Avbokning ska ske senast 3 veckor innan bokningen börjar, annars blir man betalningsskyldig hela hyreskostnaden på bokningen.