brunnsparken.hsbbrfwebb.se|styrelsenbrunnsparken@gmail.com
Ekonomi & Stadgar2023-07-27T16:58:49+01:00

Ekonomi & Stadgar

Bostadsrättsföreningens ekonomi är gemensam för hela föreningen. Kostnaden för drift, underhåll och kapital ska täckas av de intäkter som föreningen har. Det innebär att föreningens kostnader ska bäras av bostadsrättshavarna.

I stadgarna står utförligt hur vår förening ska skötas och vilka regler som gäller.

Vår årsredovisning som PDF

Våra stadgar som PDF

Vilka ansvar vilar på dig respektive föreningen?

Underhållsansvar

Ansvarsfördelningen regleras av föreningens stadgar (pdf). Som en vägledning finns även foldern ”Vem ska underhålla bostadsrätten?” som mera i detalj beskriver ansvaret vi olika underhållsmoment. Du kan läsa den som pdf på HSB:s hemsida, eller be att få ett exemplar på områdeskontoret. Som nyinflyttad får du den tillsammans med föreningens egen boendehandbok.

Vår förening har ett antal tillägg till ansvarsfördelningen enligt stadgarna:

  1. Byte av golvbrunn. Föreningen bekostar byte av golvbrunn. Entreprenören ska fakturera föreningen detta separat från övriga arbeten som görs för den boendes räkning.
  2. Porttelefoner i terrasshusen. Föreningen bekostar felsökning och avhjälpning av fel som inte kan härledas till fysisk skada på handenheten i lägenheten.

Månadsavgiften

Har du bott i hyresrätt tidigare har du betalt hyra. Månadsavgiften är detsamma, men ändå inte. Månadsavgiften är din del av det som krävs för att vår förening ska kunna klara av löpande service och underhåll samt sätta av pengar till investeringar och upprustningar i framtiden. I månadsavgiften ingår vatten, värme och ett basutbud av TV-kanaler.

Du betalar till dig själv och pengarna försvinner inte iväg till något annat än oss själva. Du kan själv påverka månadsavgiften genom att t.ex. inte slösa med vatten och värme, att sköta sopsorteringen ordentligt och att göra mindre underhållsarbeten själv (såsom målning).

Försäkring med bostadsrättstillägg

Bor du i bostadsrätt så ska din hemförsäkring innehålla ett ”bostadsrättstillägg”. I Brf Brunnsparken står föreningen för detta tillägg och du behöver inte ett eget. Berätta detta för ditt försäkringsbolag när du tecknar hemförsäkring.

Förändringar i lägenheten

Vem som äger och därmed får förändra vad i bostaden, bestäms föreningens stadgar. Det är alltid att rekommendera att kontakta föreningens förvaltare innan projektstart, om du är det minsta osäker. Behövs styrelsens tillstånd ska du formulera din ansökan skriftligen och du får alltid ett skriftligt besked tillbaka. Tips! En skiss eller ritning tillsammans med ansökan underlättar att visa på hur och vad du tänkt.

Förändringar på tomten

Förändringar och ingrepp i trädgården såsom ombyggnad och tillbyggnad av uteplats, eller annan byggnation kräver tillstånd av föreningens styrelse, innan projektstart. Detsamma gäller om du vill göra ingrepp i staket och häckar. Du ska formulera din ansökan skriftligen och du får alltid ett skriftligt besked tillbaka. Tips! En skiss eller ritning tillsammans med ansökan underlättar att visa på hur och vad du tänkt.

Varning och förverkande av bostadsrätten

En boende som inte hörsammar föreningens stadgar och regler kan varnas av styrelsen. Styrelsen kan efter en eller flera varningar (beroende på allvaret i situationen) besluta att säga upp bostadsrättsinnehavaren med stöd av stadgarna.

Allmänna regler för ordning och trivsel

Finner du på denna sida

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email