Sedan midnatt har TV4:s kanaler varit nedsläckta för Com Hems och Boxers kunder. Orsaken är en konflikt mellan Com Hems och Boxers nya ägare, Tele2, och TV4:s nya ägare, Telia

När de kunder som drabbats eventuellt åter kan vänta sig att se TV4:s utbud i sina kanaler är i nuläget oklart.