brunnsparken.hsbbrfwebb.se|styrelsenbrunnsparken@gmail.com

Parkeringsautomater

2017-01-29

Parkeringsautomater

Som ni har läst i Brunnsbladet kommer parkeringsautomater att ersätta parkeringskorten. Korten för 2016 kommer att gälla fram till 170430, därefter används automater istället.

Den huvudsakliga anledningen till varför förändringen sker har att göra med att nuvarande system ger stort utrymme till missbruk. Våra gästparkeringar används tyvärr inte enbart av gäster till oss boende eller av dem som står i kö till en egen plats. Det kan ibland vara svårt att hitta en parkeringsplats, både för gäster till oss och för dem av oss som väntar på att få hyra en egen plats.  Kön till en egen plats är idag lång och detta kan påverka marknadsvärdet på våra bostäder negativt. Det är därför ett problem som måste lösas.

Intentionen är att gästparkeringarna ska vara gästparkeringar och inget annat. De kommer att skyltas att gälla enbart gäster till boende. Vi boende kommer inte själva att kunna använda gästparkeringarna såvida vi inte står i kö till en egen plats. Inte heller boende i våra grannföreningar kommer ha tillåtelse att nyttja dem. Parkeringarna kommer med andra ord att fredas att gälla enbart gäster och de som står i kö. Överträdelse av parkeringsreglerna kommer att beivras med kontrollavgift, även kallad p-bot.

Avgiften för att parkera kommer att bli 5 kr/h eller 20 kr/dygn. Står man i kö till egen plats kommer man att ha möjlighet att lösa månadsbiljett till en kostnad av 200 kr/mån. Någon annan har inte möjlighet att lösa månadsbiljett. När man blivit anvisad en egen plats att hyra kommer man inte längre att ha möjlighet att lösa månadsbiljett. Det kommer inte längre att vara möjligt att säga upp sin plats för att kunna stå gratis på gästparkeringen.

I samband med förändringen kommer det inte längre att finnas några 45 min parkeringar.

Det kommer att vara möjligt att betala med mynt, kort eller mobil. Ingen betalningsmetod kommer att exkluderas.

Föreningen kommer inte att ha några kostnader för vare sig installation eller drift av systemet. Vi kommer dessutom att få en del av intäkterna från automaterna.