brunnsparken.hsbbrfwebb.se|styrelsenbrunnsparken@gmail.com

litenkartaOrientering

Bostadsrättsföreningens fastighet (grönt på kartan) ligger i direkt anslutning till den gamla hälsobrunnen med sin fina park, i södra Helsingborg. Lagom långt från motorvägsutfarten mot söder och ett par hundra meter från pendeltågstationen, lokal-busslinjer går i direkt anslutning till området.