Hem » Nyheter » Nyhetsbrev 1:2019

Denna gång om årsstämman, underhållsspoling i ledningarna, grovsopscontainrar, p-automat med mera.

Från föreningsstämman

Den 7 februari höll vi föreningsstämma. Stämman avhandlade ärenden utifrån styrelsens årsredovisning, föreningens årsbokslut samt inval av förtroendevalda.

Föreningen har under räkenskapsåret gjort ett resultat om 4 605 739 kronor och balanserar detta i en ny balansräkning. Nytt balanserat resultat är 28 066 750 kronor. Under året har vi i snitt haft ett överlåtelsevärde på 16 579 kronor per kvadratmeter.

Till styrelsen invaldes Tove Sjöberg (ny), Nina Spégel (omval), Gunilla Andersson (omval), samt Markus Nilsson (omval). Ylva Johansson lämnade styrelsen och avtackades efter två år som dess ordförande. Markus Nilsson har vid styrelsens konstituerande möte valts till ny ordförande.

Ingrid Hedin är omvald som revisor och Louise Magnusson är nyinvald som revisorssuppleant.

Karolina Håkansson, Adelina Nicolic och Daniel Svensson omvaldes till valberedning. Karolina Håkansson valdes därtill till valberedningens ordförande.

Underhållsspoling av ledningarna i radhusen

Vi har beställt av Skånska Högtrycksspolarna att genomföra underhållsspolning i radhusen för att rensa i rören. Du blir meddelad via lapp i brevlådan mera exakt när det är dags i ditt hus.

Dags för containrar för grovsopor

Containers för grovsopor är beställda till A-parkeringen och C-parkeringen mellan den 4 och 10 mars. De hämtas igen någon gång under måndagen den 11 mars, så vi kan inte garantera tillgänglighet den dagen.

Den grå containern på B-parkeringen

Denna går det INTE att slänga något i. Den innehåller byggmaterial till ventilationsprojektet och står placerad som den gör eftersom vi måste hålla fritt utrymme för utryckningsfordon att komma in i området.

Arbetsdag 27 april

Notera den 27 april som arbetsdag i föreningen. Då samlas vi och hjälps åt med enklare arbeten, städning och målning – och så klart – mat och gemenskap.

Trädvård

Enligt den vårdplan som finns har vi fällt träd där det behövts. Nu ska rötterna tas bort och ersättningsträd kommer snart på de första ställena. Alla fällda träd ska ersättas – ibland med lite mer lämpad växtlighet än just träd.

Parkeringsautomaten vid besöksparkering C

Automaten på C-parkeringen utsätts systematiskt för vandalism på ett sätt som talar emot ”busstreck”. Det kommer sannolikt att leda till att vi provar en ny typ av automat från om med april månad. Då betalar du enbart med mobilapp eller sms.

Oavsett hur mycket eller lite man gillar parkeringsautomaterna, så anser styrelsen att det det inte är att vika sig för vandalism som är rätt väg.

Områdeskontoret stängt

Områdeskontoret är stängt torsdagen den 7 mars samt måndagen 11 mars.

Status takarbeten Hårlemans Allé 9

Slutbesiktning genomfördes den 22 februari. Styrelsen inväntar nu projektledarens slutrapport.