Tänk på att trädgårdarna i föreningen inte är upplåtna med bostadsrätten, vilket innebär att det är föreningens mark.

Därför måste ni alltid skicka in ritningar på större förändringar trädgården för styrelsens godkännande.